Новини

"Еразъм+" и "Брекзит"

Уважаеми бенефициенти,

 

Информираме Ви, че Великобритания ще продължи да участва пълноценно в проектите по Програма „Еразъм+“ до края на Програмата през 2020г., въпреки „Брекзит“.

 

Всички български организации могат да си сътрудничат с партньори от Великобритания в предстоящите покани за кандидатстване през 2018, 2019 и 2020 г. по ключовите дейности на Програма „Еразъм+“.

 

Екипът на ЦРЧР

11.01.2018г.