Новини

Информационен ден КД1, сектор "Училищно образование"

На 30.11.2017г., Център за развитие на човешките ресурси проведе информационен ден по Програма "Еразъм+",  насочен към представители на институциите, предлагащи предучилищно образование и към отговорните за управлението му местни и регионални власти.

 Събитието премина успешно, над 40 представители на детски градини и начални училища присъстваха на обучението. По време на информационния ден бяха представени възможностите, които предлага Програма „Еразъм+“ в сектор Училищно образование. Бяха представени и добри практики от работещи по Програма „Еразъм+“, представители на детски градини.


 Следобедната сесия, включваше работа по групи, чийто ментори бяха Г-жа Антонина Кирова, Г-жа Мариана Димитрова и Г-жа Данка Стаменова.
Презентации и снимки от събитието можете да видите тук 

Екипът на ЦРЧР

 01.12.2017г.