Новини

Междусекторна среща

 Център за развитие на човешки ресурси организира Междусекторна среща, обхващаща секторите: „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“.

Събитието ще се проведе на 19 април 2018г. в гр. София.

В рамките на секторната среща ще бъде представен и споделен добър опит по темата от бенефициенти по отделните сектори  на програма ''Еразъм+''.

 Желаещите да присъстват на събитието следва да попълнят регистрационен формуляр - тук

Регистрацията продължава до запълване на предвидения брой места.

На участници, пристигащи извън града на събитието, ЦРЧР ще поеме пътните разходи.  

След приключване на регистрацията ще получите потвърждение и ще Ви бъде изпратена допълнителна информация за провеждане на събитието.

 
За контакт:
Мария Полихронова                                       Катерина Саватова
02/915 50 92                                                        02/915 50 19

              e-mail: mpolihronova@hrdc.bg                     e-mail: ksavatova@hrdc.bg