Новини

Национална покана за кандидатстване по КД1, дейност "Мобилност", проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор "Младеж"

Уважаеми кандидати,

 

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД1, дейност "Мобилност", проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 15 февруари 2018г., 13:00 часа българско време.

 

Текстът на поканата е достъпен тук.

 

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи. 

 

Важно!

Електронната форма за Ключова дейност 1, проекти за „Mобилност на младежи и младежки работници“ е уеб базирана и е достъпна, чрез линк, публикуван в Поканата за кандидатване.

 

Електронната форма за Ключова дейност 1, проекти за „Доброволчески дейности“ е във формат PDF и е достъпна тук и чрез линк, в Поканата за кандидастване.

 

Поканата е публикувана на 16.01.2018г.

Екипът на ЦРЧР