Новини

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование"

Уважаеми кандидати,

 

Информираме ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование", с краен срок за кандидатстване 29 март 2017г., 13:00 часа българско време.

 

Текстът на поканата е достъпен тук.

 

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

 

Поканата е публикувана на 15.02.2017г.

Екипът на ЦРЧР