Новини

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“

Уважаеми кандидати,

 

Публикувана е Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“, с краен срок за кандидатстване 21 март 2018г., 13:00 часа българско време.

 

Текстът на поканата е достъпен тук

 

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

 

Напомняме, че през 2018 г., по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“ имате възможност да кандидатствате по:

 

 Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Проекти, насочени към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства ще имат възможност да кандидатстват по всички възможни бюджетни пера, валидни за дейността.

 

Екипът на ЦРЧР 

Поканата е публикувана на 12.02.2018г.