Новини

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни"

Уважаеми кандидати,

 

Информираме ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни", с краен срок за кандидатстване 31 март 2016г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

 

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

 

Поканата е публикувана на 02.02.2016г.

Екипът на ЦРЧР