Новини

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование"

Уважаеми кандидати,

 

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование", с краен срок за кандидатстване 31 март 2016г., 13:00 часа българско време.

 

Текстът на поканата е достъпен тук.

 

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

 

През 2016г. наличният бюджет по КД2, сектор „Училищно образование“, ще бъде разпределен, както следва:

 

  • За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността;  

 

  • За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността.

 

Поканата е публикувана на 02.02.2016г.

Екипът на ЦРЧР