Новини

Национална покана за кандидатстване по КД3, Структурен диалог, сектор "Младеж"

Уважаеми кандидати,

 

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД3, Структурен диалог, сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 26 април 2017г., 13:00 часа българско време.

 

Текстът на поканата е достъпен тук.

 

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

 
Поканата е публикувана на 28.03.2017г.
 
Екипът на ЦРЧР