Новини

Национална покана за кандидатстване по КД3, дейност "Структурен диалог", сектор "Младеж"

Уважаеми кандидати,

 

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД3, дейност "Структурен диалог", сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 04 октомври 2017г., 13:00 часа българско време.

 

Текстът на поканата е достъпен тук.

 

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

 

Поканата е публикувана на 04.09.2017г.

Екипът на ЦРЧР