Новини

Национална покана за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+", сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни държави и Акредитация на консорциум във висшето образование

Уважаеми посетители,

 

Публикувана e Националната покана за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+", сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни държави и Акредитация на консорциум във висшето образование.

 

Поканата можете да намерите тук.

 

Важно: Моля, обърнете внимание на изискването формулярът да се попълва на български език, с изключение на секциите, където се изисква превод на английски език.

 

Успех на всички кандидати!

 

Екипът на ЦРЧР

29.12.2017г.