Новини

Националнa поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+", сектор „Образование за възрастни“, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни

Уважаеми посетители,

 

Публикуванa e Националнaта поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+", сектор „Образование за възрастни“, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни.

 

Поканата можете да намерите тук.

 

Важно: Моля, обърнете внимание на изискването формулярът да се попълва на български език, с изключение на секция K. Project Summary.

 

Успех на всички кандидати!

 

Екипът на ЦРЧР

28.12.2017г.