Новини

Националнa поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+", сектор „Професионално образование и обучение” - Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО)“

Уважаеми посетители,

 

Публикуванa e Националнaта поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+", сектор „Професионално образование и обучение“, Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО).

 

Поканата можете да намерите тук.

 

Важно: Моля, обърнете внимание на изискването формулярът да се попълва на български език, с изключение на секция K. Project Summary.

 

Успех на всички кандидати!


Екипът на ЦРЧР

28.12.2017г.