Новини

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ХАРТА ЗА МОБИЛНОСТ 2017, СЕКТОР "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ" НА КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1

Уважаеми посетители,

 

Публикувана е Националната покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма "Еразъм+".

 

Ако Вашата организация участва активно в проекти за мобилност в областта на ПОО и се интересува от засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява подходяща възможност за целта.

 

Моля да се запознаете с приложените документи, съдържащи подробна информация за поканата и предоставяните от нея възможности, и най-вече с критериите за допустимост.

 

Формата за кандидатстване е достъпна -тук.

 

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че крайният срок за кандидатстване по настоящата покана е 17.05.2017г., 13:00ч. българско време.

 

На сайта на ЦРЧР е публикуван и актуален списък с притежателите на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“.

 

Екипът на ЦРЧР

09.03. 2017г.