Новини

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Младеж"

Уважаеми посетители,

 

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“, дейности: "Младежки обмени", "Мобилност на младежки работници" и "Европейска доброволческа служба", подадени към краен срок за кандидатстване 26.04.2017г., можете да намерите - тук

 

Екипът на ЦРЧР

12.05.2017г.