Новини

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор "Младеж"

Уважаеми посетители,

 

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор "Младеж", подадени към краен срок за кандидатстване 15 февруари 2018 г., можете да намерите на следните адреси:

 

КД1 – Младежки обмени, Мобилност на младежки работници, Доброволчески дейности

 

КД2 – Стратегически партньорства

 

КД3 – Структурен диалог

 

 

Екипът на ЦРЧР

Публикувано на 20.02.2018г.

Актуализирано на 26.02.2018г.