Новини

Регистрационни номера по Ключова дейност 2, Покана за кандидатстване към 29 март 2017г.

Уважаеми кандидати,

 

Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения по отделните сектори на КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, по Поканата за кандидатстване към 29 март 2017г., са публикувани на следните линкове:

 

Регистрационни номера по сектори:

Училищно образование

Училищно образование, проекти само между училища

Професионално образование и обучение

Висше образование

Образование за възрастни

 

Екипът на ЦРЧР

03.04.2017г.