Новини

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД1 "Мобилност", сектор "Младеж", Покана за кандидатстване - 26 април 2017г.

Уважаеми кандидати,

 

Екипът на ЦРЧР предоставя на вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 - "Мобилност", сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 26.04.2017г.

 

Информацията е достъпна в секция „ Образователна мобилност за граждани“ (КД1) сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директния линк: тук

 

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

 

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

 

Благодарим за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР 

17.07.2017г.