Новини

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства”, подадени по Поканата за кандидатстване към 29 март 2017 г.

Уважаеми кандидати,

 

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по КД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, с краен срок за кандидатстване 29.03.2017г.

 

Информацията е достъпна в секция „Сътрудничество за иновации (КД2)”, подсекция „Резултати“, както и на следните линкове:

 

сектор „Училищно образование“

 

„Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ /КА201/

 

„Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ /КА201 и КА219/

 

Важно!

Резултатите от селекцията по КД2, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища (КА219), ще бъдат потвърдени след централното разпределение на бюджетите от страна на ЕК, като ще бъде обявена и финансовата подкрепа, която се отпуска за всеки от партньорите в проектите. След получаване на резултатите от ЕК, ЦРЧР ще обяви и одобрените за финансиране проектни предложения по КД2, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища (КА219), в които български училищни организации са партньори.

 

сектор „Професионално образование и обучение“

сектор „Висше образование“

сектор „Образование за възрастни“

 

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

 

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или телефон: 02/915 50 10. Благодарим ви за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР

Дата на публикуванe: 18.07.2017г.