Новини

Резултати от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 - "Мобилност", сектор "Висше образование" - КД107

Уважаеми кандидати,

 

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 - "Мобилност", сектор "Висше образование" - КД107 - Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни и партниращи държави, Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване 02.02.2017г.

 

Информацията е достъпна на директния линк - тук

 

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители. 

 

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10. Благодарим за положените усилия!

  

Екипът на ЦРЧР

12.05.2017г.