Новини

Tематичен мониторинг на тема: „Устойчивост и приложение на резултатите, постигнати при изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+ ”.

Уважаеми колеги,

 

Център за развитие на човешки ресурси организира тематичен мониторинг на тема: „Устойчивост и приложение на резултатите, постигнати при изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+ ”.

 

Събитието ще се проведе на 02-03 ноември 2017г. в гр. Пловдив.

 

В рамките на тематичния мониторинг ще бъде представен и споделен добър опит по темата от бенефициенти по отделните сектори на програма ''Еразъм+''.

 

Желаещите да присъстват на събитието следва да попълнят регистрационен формуляр на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/7XN99W5

Регистрация за събитието може да бъде извършена в срок до 26.10.2017г. или до запълване на предвидения брой места. 

Може да присъстват и по двама представители от институция.

NB !!!

СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПРИЕМА САМО ЕДНА ЗАЯВКА ОТ ЕДИН IP АДРЕС.

На участници, пристигащи извън града на събитието, ЦРЧР ще поеме пътните разходи и нощувка на 02.11.2017г.

 

След приключване на регистрацията ще получите потвърждение и ще Ви бъде изпратена допълнителна информация за точно място на провеждане на събитието и окончателната програма.

 

За екипа на ЦРЧР ще бъде удоволствие да приемете поканата и да участвате в събитието.

 

Презентации от събитието

 

Диалогът между младите хора и политиците - гражданска мисия

 

Устойчивост и приложение на резултатите, постигнати при изпълнение на програма Еразъм+”

 

Модерен мениджмънт и нови услуги в обществените библиотеки

 

Резултати и добри практики по програма Еразъм+ през годините от Програма Учене през целия живот към програма Еразъм+

 

Програма "Еразъм+" = обучение + добавена стойност за висшето образование

 

Екипът на ЦРЧР

 

13.10.2017