Новини

Актуализирани формуляри за кандидатстване по КД1 - мобилност и ръководство за кандидатстване

Уважаеми кандидати,

 

След отстраняване на техническите проблеми на ниво Европейска комисия формулярите за кандидатстване и акредитация по Ключова дейност 1 - „Образователна мобилност за гражданите” са отново достъпни.

Формулярите  можете да намерите, както следва:

 

Образователна мобилност в училищното образование - тук.

 

Образователна мобилност във висшето образование - тук и тук (формуляр за акредитация на Консорциуми).

 

Образователна мобилност в образованието за възрастни - тук.

 

Образователна мобилност в професионалното образование - тук.

 

Образователна мобилност в сектор "Младеж" – тук.

 

Съгласно Ръководството на Програма „Еразъм+”, в рамките на КД1, една организация/институция може да подаде само една кандидатура по настоящата покана за кандидатстване. Изключенията от това правило са подробно описани в условията за кандидатстване по всеки от видовете проекти за мобилност, посочени в актуализираното Ръководство.

 

Модел за изготвяне на мандатно писмо, което е необходимо при подаването на кандидатури за образователна мобилност в сектор "Младеж" и националните партньори в консорциуми за мобилност, можете да намерите тук.

 

Модел за изготвяне на програми по дейности "Европейска доброволческа служба", "Младежки обмен" и "Младежки работници" от сектор "Младеж", необходими за качествената оценка на кандидатурите, можете да намерите тук.

 

Формулярите за кандидатстване за акредитация на организации в областта на ПОО и за акредитация на младежки доброволчески организации, могат да бъдат намерени тук.

 

Успех на всички кандидати!