Образование за възрастни

Образование за възрастни

Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни

Образователната мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни с цел преподаване дава възможност на учители или персонал да преподават в партньорски организации в чужбина.


Образователната мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни с цел обучение подкрепя професионалното развитие на преподавателския и непреподавателския състав под формата на:
 

  • Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;
  • Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, активна в сферата на образованието или обучението в чужбина.

 

Еразъм+ подкрепя образователна мобилност за преподавателски или непреподавателски състав, която:

  • Да бъде част от Европейския план за развитие на изпращащата организация;
  • Да отговаря на нуждите за развитие на персонала;
  • Да бъде реализирана от мерки за селекция, подготовка и проследяване на мобилността;
  • Да осигури признаването на образователните резултати на участващия персонал;
  • Да осигури разпространението на резултатите сред образователната общност.