Професионално образование

Професионално образование

Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО)

Мобилността за обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение е насочена към чираци и обучаеми в професионални гимназии и центрове за професионално обучение, както и наскоро дипломирали се ученици от професионални гимназии / чираци. 


Мобилността за учители с цел преподаване дава възможност на преподавателски персонал да преподава в партньорски организации в сферата на ПОО в друга страна. Освен това се дава възможност на представители на предприятия да предоставят обучение в други институции в сферата на ПОО в чужбина.


Мобилността с цел обучение на преподавателски и непреподавателски състав от сферата на ПОО дава възможност за професионално развитие на участниците под формата на стаж или период на наблюдение в предприятие или друга организация в сферата на ПОО. 

 

Проекти за образователна мобилност за обучаеми и обучители в сферата на професионалното образование могат да реализират: професионални гимназии, центрове за професионално обучение, консорциуми в областта на ПОО.