Училищно образование

Училищно образование

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на:

  • Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;
  • Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, работеща в сферата на училищното образование.

 
Образователната мобилност в сферата на училищното образование с цел преподаване дава възможност на директори, учители или друг училищен персонал да преподават в партньорски училища в друга европейска страна.

 
Еразъм+ подкрепя образователна мобилност за преподавателски или непреподавателски състав, която:

  • Да бъде част от Европейския план за развитие на изпращащата организация;
  • Да отговаря на нуждите за професионално развитие на персонала;
  • Да бъде реализирана чрез мерки за селекция на участниците, за подготовка и проследяване на мобилността;
  • Да осигури признаването на резултатите от учене на участващия персонал;
  • Да осигури разпространението на резултатите сред образователната общност.