Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

В рамките на тази Ключова дейност се предоставя подкрепа за: 

  • стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
  • алианси на знанието;  
  • секторни алианси на уменията;
  • изграждане на капацитет в областта на висшето образование;  
  • изграждане на капацитет в областта на младежта.
  •  

Предложенията, подкрепяни в рамките на тази ключова дейност следва да генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, върху системите за политика, в които тези дейности се формулирани, както и върху лицата, участващи пряко или непряко в организираните дейности.

 

Очаква се, че в резултат на тази Ключова дейност ще бъдат разработени, трансферирани и/или въведени иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално и европейско ниво.