Младеж

Младеж

Стратегическите партньорства в сферата на младежта подкрепят европейското сътрудничеството между организации, активни в областта на младеж с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики.


Сред възможните теми на проектите са:

 

  • Дейности за засилване на сътрудничеството в младежкия сектор с цел развитие, изпробване и прилагане на добрите практики в областта;

 

  • Подпомагане признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво посредством Европейски и национални квалификационни рамки и инструменти за валидиране;

 

  • Транснационални младежки инициативи: дейности за сътрудничество, насърчаване на социалната ангажираност и предприемаческия дух, реализирани от две или повече групи от млади хора от различни страни.

 

Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации, активни в младежкия сектор, или всяка друга област, свързана с него.