Добри практики

  Проекти, наградени с Европейски езиков знак
     
 

2012г. Проект "Дистанционен курс за асинхронна подготовка за ДЗИ по английски език, базиран в платформа Moodle"

2012г. Проект "Pen Pals' Classroom"

2010г. Проект "Light me up! - Language Lessons for Abroad"

2009г. Проект "Местното става глобално - Изкуства, Традиции, Обучения, Наследство, Култура"

2009г. Проект "Равенство в различието"

2008г. Проект "SHOPLANG - The Shopping Language Game", Ку Ту ООД, гр. София

2008г. Проект "Знаците на града", Търговско-промишлена палата, гр. Добрич

2007г. Мултимедиен курс "Български език за чужденци", Издателство "Летера", град Пловдив

2007г. Изучаването на балканските езици - път към европейската култура, Департамент за езиково обучение, СУ "Св.Кл.Охридски"

2006г. "Магията на Мелпомена в помощ на чуждоезиковото обучение", Първа английска езикова гимназия, гр. София

2004г. - "Езиково обучение за незрящи: Слушай и докосвай", Евроинформ ООД

2003г. - "Междукултурният диалог", Пета езикова гимназия "Йоан Екзарх" - Варна

2003г. - "Мостове на образование", Фондация "Английски клуб"

2003г. - Телевизионно предаване "Лингва консулт", Европейски център за обучение и квалификация

2002г. - "Модулът Плюс", Езикова школа "Престиж"