НАЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ

        НАЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ

23-25 ноември, гр. София

 


   Център за развитие на човешките ресурси организира Национално обучение на кариерни консултанти. Събитието бе открито вчера 23.11.2016 г. На него участниците ще бъдат запознати с възможностите на дейностите Euroguidance и Europass. Доц. д-р Силвия Цветанска изнесе лекция, в която разгледа целите на кариерното ориентиране не само на национално, но и на европейско ниво. Екипът е разделен в малки групи, в които се представят добри практики от различни сектори на кариерното консултиране. Обучението продължава до 25.11.2016 г., когато в края на работния ден на участниците ще бъдат раздадени сертификати.

                             откриване на събитието от екип на ЦРЧР

 

в процес на работа

презентация 1

презентация2

презентация3

Екипът на ЦРЧР
24.11.2016г.