Национален семинар на тема "Въздействието на програма Еразъм + в България"

 Национален семинар на тема "Въздействието на програма Еразъм + в България"

 


     

 

     Днес, 24.10.2016 г., Център за развитие на човешките ресурси провежда конференция, на която ще представи предварителна оценка на въздействието на програма „Еразъм+“ в България. Събитието под мотото „Еразъм+" в България – въздействие и ефективност“ ще продължи и през утрешния ден.
Конференцията беше открита от г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси. При откриването на конференцията г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката говори за значението на Програма "Еразъм+" за българското образование, както и за новостите в образователния сектор в Европа.
     Обобщените резултати от анализа на въздействието на Програмата бяха представени от г-н Людмил Ковачев – Изпълнителен директор на Институт за подготовка на служители в международни организации, партньор на събитието и автор на изследването.
     В момента се провежда дискусия, разделена по работни панели, разделени в следните образователните сектори: училищно образование, професионално образование и обучение, висше образование, младеж и образование за възрастни.
     Можете да се запознаете с предварителната оценка на въздействието на Програмата тук.

 

Откриване на събитието

 

 РАБОТНА ГРУПА " ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

 

РАБОТНА ГРУПА "МЛАДЕЖ"

 

  РАБОТНО ГРУПА "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"  

 РАБОТНА ГРУПА " ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"

 

РАБОТНА ГРУПА "ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ"

 

РАБОТНА ГРУПА "ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ"

 

        Екипът на ЦРЧР