ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ

 ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ

15-17 ноември, гр. София

 


  Център за развитие на човешките ресурси организира днес 15.11.2016 г. информационен семинар "Обучение на директорте". Събитието се провежда за поредна година и е насочено към директорите на детски градини, училища и професионални гимназии, които имат желание да се включат в Програма "Еразъм+" и дейност eTwinning, но нямат неомбходимите знания и опит. В рамките на събитието участниците ще бъдат:

  • запознати с възможностите, които предлага Програма " Еразъм+ " 
  • запознати с практически примери - успешно реализирани проекти
  • запознати с възможностите предлагани от eTwinning
  • запознати Europass документите и тяхното приложение
  • запознати с дейност Euroguidance

 

 Татяна Калканова,  изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси (на снимката в средата) открива събитието

 

 Работният ден започна с откриване и встъпителни думи от страна на г-жа Татяна Калканова, Изпълнителен директор на ЦРЧР. Бяха представени възможностите за българските училища, предлагани по Програма „Еразъм+“, а г-жа Аксения Тилева, директор на ДГ "Мечо Пух", гр. Казанлък, запозна аудиторията със степента на взаимодействие между дейността eTwinning и "Еразъм+".

Екипът на ЦРЧР

15.11.2016г.