Правила за използване на логото на Програма „Еразъм+“

Уважаеми бенефициенти,

 

В настоящите правила можете да намерите графичните стандарти и указанията за използване на логото на ЕС, които трябва да прилагате в изпълнение на дейностите свързани с информиране, публичност и визуализацията, в изпълняваните от Вас проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (ЕС).

 

 Правила за използване на логото на ЕС и Програма "Еразъм+"