Работен семинар на тема "Ролята на работодателите при приложението на ECVET"

 

Работен семинар на тема "Ролята на работодателите при приложението на ECVET"

 


 Днес 29 ноември 2016 г. Център за развитие на човешките ресурси проведе семинар в гр. София на тема „Ролята на работодателите при приложението на ECVET”, предназначен за представители на работодателски организации и неправителствени организации. Събитието беше открито от г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на ЦРЧР - Национална агенция по Програма „Еразъм+“ за България.

 В рамките на семинара бяха разгледани предизвикателствата и практическите ползи на системата в сферата на професионалното образование, неформалното oбучение и взаимодействието с бизнеса. Анализираха се връзките между професионалните и образователните стандарти. Отразиха се нови области на въздействие на системата ECVET.

 На събитието присъстваха представители на Център за развитие на човешките ресурси, НАПОО, Националния ECVET екип, представители на работодателите, БГФМА. Бяха дискутирани важни въпроси, относно връзката между бизнеса и ECVET.

 Татяна Калканова,  изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси открива семинара

            презентациите може да намерите тук

            Екипът на ЦРЧР

            29.11.2016