Ръководство за кандидатстване - 2017г.

Ръководство по програма "Еразъм+" за 2017г. (bg) -  версия 1(2017): 20.10.2016

 

РЪКОВОДСТВО ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" ЗА 2017 - онлайн версия

 

РЪКОВОДСТВО ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" ЗА 2017 - PDF - версия 2(2017): 20.01.2017

Новото Ръководството по Програма „Еразъм+“ е онлайн и се състои от три основни части:

 

  • Част A   Предлага общ преглед на програмата. Този раздел е адресиран към тези, които искат да имат обща представа за обхвата и структурата на Програма „Еразъм+“.

 

  • Част Б  Дава конкретна информация за дейностите на програмата. Този раздел е предназначен главно за тези, които са заинтересовани да знаят по-подробно какви видове проекти могат да бъдат подкрепени по Програма „Еразъм+“.

 

  • Част C  Дава подробна информация относно процедурите за кандидатстване и селекция на проектните предложения, както и за финансовите и административните разпоредби, свързани с отпускането на безвъзмездни средства по Програма „Еразъм +“. Този раздел е адресиран към всички, които възнамеряват да подадат проектно предложение по Програма „Еразъм +“.

 

 

Какво е новото в „Еразъм+“ през 2017г.?

 

  • Бюджетът на програмата за 2017 г. е увеличен с близо 13%, което ще улесни достъпа до финансиране за по-голям брой кандидати.

 

По-съществените промени, в сравнение с 2016 г., включват:

 

  • Дейността "Секторни алианси на уменията" вече не е част от Общата покана и Програмното ръководство и ще бъде част отделна Покана за кандидатстване към Изпълнителна агенция "Образование, аудио-визия и култура", гр. Брюксел, Белгия.

 

  • Допълнителна оптимизация на условията за финансиране по някои от дейностите.

 

  • Както и в рамките на изтичащата година, през 2017г. ще бъдат насърчавани проектите, третиращи социалното включване и най-вече, това на бежанци и мигранти, както и проекти, които подпомагат борбата срещу радикализацията;

 

Преди за започнете подготовката на Вашето проектно предложение е важно да се запознаете в детайли с ръководството по Програмата, където подробно са описани всички възможности за отпускане на финансова подкрепа, техните специфики и условията за кандидатстване.