Семинар на тема "Връзка между системите ECVET и ECTS"

 

Семинар на тема "Връзка между системите ECVET и ECTS" 

 


 На 7 ноември 2016 г. Център за развитие на човешките ресурси – Национална агенция на програмата „Еразъм+” проведе семинар в гр. София на тема „Връзка между системите ECVET и ECTS”, предназначен за представители на институциите за висше образование и професионалните гимназии в България.

 Семинарът бе насочен към създаване на мост между професионалното и висшето образование, подготвящи квалифицирани специалисти в една и съща професионална сфера. Целта на семинара бе да засили интереса на младите хора към университетското образование и да направи привлекателни редица специалности във висшето образование.

  На събитието присъстваха представители на Център за развитие на човешките ресурси, НАПОО, Националният ECVET екип, представители на професионални гимназии и на висши образователни институции. Бяха дискутирани важни въпроси, относно връзката между системите ECVET и ECTS.

     

 Татяна Калканова,  изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси открива семинара

 

             Презентациите може да намерите тук

             Екипът на ЦРЧР

             09.11.2016 г.