Тематичен мониторинг на тема „Приложение на информационните и цифрови технологии в сферата на образованието, обучението и младежта”

  Тематичен мониторинг на тема „Приложение на информационните и цифрови технологии в сферата на образованието, обучението и младежта”

 

 


 Център за развитие на човешките ресурси организира днес 04. 11. 2016 г. тематичен мониторинг на тема „Приложение на информационните и цифрови технологии в сферата на образованието, обучението и младежта”. Събитието беше открито от г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на ЦРЧР - Национална агенция по Програма „Еразъм+“ за България.

 Целта на събитието е да даде възможност на всички заинтересовани страни, финансирани по Програма „Еразъм+“, да обменят и споделят натрупания опит по управлението и изпълнението на европейски проекти.

 В рамките на тематичния мониторинг се представят добри практики от различни сектори по  трите ключови дейности на Програмата. 

 

Татяна Калканова,  изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси (на снимката отляво) открива семинара

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

 

         Екипът на ЦРЧР

         04. 11. 2016 г.