30 години "Еразъм" - официално откриване (интервюта с участници по програмата)