Програма "Учене през целия живот"

Уважаеми посетители,

 

ЦРЧР продължава да администрира Програма "Учене през целия живот" до 2015г.

 

Всички новини и важни документи за управление на Вашите проекти по посочената програма може да откриете на следния интернет адрес:

 

http://old.hrdc.bg